BRANŻA

ZASTOSOWANIE

Tytanpol

Numer PKWiU: 20.12.24.0
Numer CN: 3206

Klasyfikacja pigmentu
R-2 (PN-EN ISO 591-1:2002)
II, VII (ASTM D-476-00)

Opis produktu

Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu i cyrkonu (jako Al2O3 oraz ZrO2) oraz modyfikowany związkami organicznymi o charakterze hydrofilowym. Tytanpol® R-003 posiada bardzo dobre właściwości optyczne (wysoka zdolność rozjaśniania i siła krycia, nadaje powłokom wysoki połysk przy niskim zamgleniu), jest łatwo dyspergowalny i wysokoodporny na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie

Tytanpol® R-003 jest pigmentem uniwersalnym, szczególnie polecanym do wysokiej jakości farb wewnętrznego i zewnętrznego przeznaczenia, wodnych i rozpuszczalnikowych (przemysłowych, budowlanych, dekoracyjnych, renowacyjnych), emalii schnących na powietrzu, farb o wysokiej zawartości części stałych, farb typu „coil coatings” i „can coatings”, farb okrętowych, farb proszkowych, farb drogowych, farb utwardzanych promieniowaniem oraz tapet i powłok papierowych. Gatunek ten może być także z powodzeniem stosowany do pigmentowania tworzyw sztucznych (profili PCW, paneli winylowych, plastizoli, poliolefin, nienasyconych poliestrów, poliuretanów, polistyrenów, tworzyw epoksydowych, linoleum) oraz do wysokopołyskowych farb drukarskich.

Bezpieczeństwo stosowania

Tytanpol® R-003 jest pigmentem bezpiecznym w transporcie, stosowaniu i utylizacji. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki. Pigment może być stosowany w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Pakowanie i transport

Tytanpol® R-003 jest pakowany:
  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 500 kg lub 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • w autocysterny,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe, papierowe rozpuszczalne.

Tytanpol® R-003 należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Dopuszcza się transport luzem środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów pylistych po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki transportu zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania.

Pigment Tytanpol® R-003 nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Magazynowanie

Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet. 

Dopuszcza się przechowywanie pigmentu luzem po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki przechowywania zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania. Elastyczne kontenery (tzw.big-bagi), 1000 kg przechowuję się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania. Dopuszcza się przechowywanie ofoliowanych dwóch warstw elastycznych kontenerów 500 kg ułożonych na palecie w regałach wysokiego składowania.

Wsparcie aplikacyjne

W celu zapewnienia najskuteczniejszego sposobu wykorzystania naszych produktów zawsze gotowi jesteśmy pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu szczegółowych problemów związanych z ich stosowaniem. Kierując się tą dewizą, jako uzupełnienie funkcji działu sprzedaży i marketingu, utworzyliśmy Laboratorium Aplikacji pełniące między innymi rolę serwisu technicznego. Oferujemy próbki reklamowe naszych pigmentów oraz wspieramy odbiorców w doborze optymalnego gatunku pigmentu. Udzielamy wyczerpujących informacji technicznych związanych z produktem i jego stosowaniem. Współuczestniczymy w rozwiązywaniu wszelkich problemów aplikacyjnych.

Kontakty

Aurelia Goryńska, Dział Handlowy

tel. +48 91 317 43 01

fax +48 91 317 38 33

aurelia.gorynska@grupaazoty.com

Krzysztof Sudół, Dział Handlowy

tel. +48 91 317 47 73

fax +48 91 317 38 33

krzysztof.sudol@grupaazoty.com

Paweł Mróz, Dział Handlowy

tel. +48 91 317 38 17

fax +48 91 317 38 33

pawel.mroz@grupaazoty.com

Formularz kontaktowy

Napisz do managera produktu

KONTAKT

Paweł Mróz, Dział Handlowy

tel. +48 91 317 38 17
fax +48 91 317 38 33

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.