Bezpieczeństwo

Podstawowe wymagania dotyczące pigmentów dwutlenku tytanu są znormalizowane. Najczęściej stosowanym standardem jest norma międzynarodowa ISO 591:2000. Na niektórych rynkach większe znaczenie mają jednak normy krajowe: ASTM D476-00, czy GOST 9808-84. Metody oceny poszczególnych parametrów bieli tytanowej zawarte są w serii norm ISO 787.
Brak negatywnego oddziaływania dwutlenku tytanu na organizm ludzki oraz bardzo niski poziom zawartości metali ciężkich, pozwala na spełnianie najbardziej rygorystycznych wymagań stawianych pigmentom.
Z uwagi na zupełną nietoksyczność pigmentów dwutlenku tytanu, w większości przypadków nie ma potrzeby i konieczności ubiegania się o atesty, czy certyfikaty dopuszczające ich stosowanie do określonych celów lub potwierdzające ich jakość.
W celu zapewnienia najskuteczniejszego sposobu wykorzystania naszych produktów zawsze gotowi jesteśmy pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu szczegółowych problemów związanych z ich stosowaniem.
Kompleksowe informacje dotyczące właściwości fizyko-chemicznych i toksykologicznych, pierwszej pomocy i postępowania z naszymi produktami znajdują się w karcie charakterystyki.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.