BRANŻA

ZASTOSOWANIE

Tytanpol

Numer PKWiU: 20.12.24.0
Numer CN: 3206

Klasyfikacja pigmentu
R-2 (PN-EN ISO 591-1:2002)
II (ASTM D-476-00)

Opis produktu

Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu (jako Al2O3 oraz ZrO2) oraz modyfikowany związkami organicznymi o charakterze hydrofilowym. Tytanpol® R-001 posiada bardzo dobre właściwości optyczne (wysoka zdolność rozjaśnienia i siła krycia, nadaje powłokom wysoki połysk przy niskim zamgleniu), jest łatwo dyspergowalny i odporny na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie

Tytanpol® R-001 jest pigmentem o szerokim zastosowaniu, szczególnie polecanym do farb wewnętrznego przeznaczenia, wodnych i rozpuszczalnikowych (przemysłowych, budowlanych, dekoracyjnych), emalii schnących na powietrzu, farb piecowych, farb o wysokiej zawartości części stałych, farb typu „can coatings”, farb do drewna, farb drogowych oraz wysokopołyskowych farb drukarskich. Może być także z powodzeniem stosowany do farb proszkowych, farb typu „coil coatings”, do pigmentowania tworzyw sztucznych (miękkiego PCW, plastizoli, poliolefin, nienasyconych poliestrów, żelkotów poliestrowych, winylowych wykładzin podłogowych, linoleum, mas uszczelniających, poliuretanów, polistyrenów), do produkcji koncentratów pigmentowych i barwienia niektórych włókien sztucznych. Pigment ten znajduje również szerokie zastosowanie w przemyśle papierniczym (pulpa, powłoki na papier, tapety) oraz skórzanym. 

Bezpieczeństwo stosowania

Tytanpol® R-001 jest pigmentem bezpiecznym w transporcie, stosowaniu i utylizacji. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki. Pigment może być stosowany w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Gatunek ten posiada znak NSF® (Certyfikat Nr 14) jako pigment zatwierdzony do rur z tworzyw sztucznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z wodą pitną.

Pakowanie i transport

Tytanpol® R-001 jest pakowany:
  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 500 kg lub 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • w autocysterny,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe, papierowe rozpuszczalne.

Tytanpol® R-001 należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Dopuszcza się transport luzem środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów pylistych po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki transportu zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania.

Pigment Tytanpol® R-001 nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Magazynowanie

Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet. 

Dopuszcza się przechowywanie pigmentu luzem po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki przechowywania zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania. Elastyczne kontenery (tzw.big-bagi), 1000 kg przechowuję się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania. Dopuszcza się przechowywanie ofoliowanych dwóch warstw elastycznych kontenerów 500 kg ułożonych na palecie w regałach wysokiego składowania.

Wsparcie aplikacyjne

W celu zapewnienia najskuteczniejszego sposobu wykorzystania naszych produktów zawsze gotowi jesteśmy pomagać naszym klientom w rozwiązywaniu szczegółowych problemów związanych z ich stosowaniem. Kierując się tą dewizą, jako uzupełnienie funkcji działu sprzedaży i marketingu, utworzyliśmy Laboratorium Aplikacji pełniące między innymi rolę serwisu technicznego. Oferujemy próbki reklamowe naszych pigmentów oraz wspieramy odbiorców w doborze optymalnego gatunku pigmentu. Udzielamy wyczerpujących informacji technicznych związanych z produktem i jego stosowaniem. Współuczestniczymy w rozwiązywaniu wszelkich problemów aplikacyjnych.

Kontakty

Aurelia Goryńska, Dział Handlowy

tel. +48 91 317 43 01

fax +48 91 317 38 33

aurelia.gorynska@grupaazoty.com

Krzysztof Sudół, Dział Handlowy

tel. +48 91 317 47 73

fax +48 91 317 38 33

krzysztof.sudol@grupaazoty.com

Paweł Mróz, Dział Handlowy

tel. +48 91 317 38 17

fax +48 91 317 38 33

pawel.mroz@grupaazoty.com

Formularz kontaktowy

Napisz do managera produktu

KONTAKT

Aurelia Goryńska, Dział Handlowy

tel. +48 91 317 43 01
fax +48 91 317 38 33

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.